E-USŁUGI

WDROŻENIE E-USŁUG W OŚRODKU LECZENIA ODWYKOWEGO

W WOSKOWICACH MAŁYCH

 

Uwaga

Pierwsza wizyta w Poradni musi być zarezerwowana osobiście oraz odbyta  aby możliwe było rezerwowanie wizyt kolejnych  przez portal

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013