ZATRUDNIMY LEKARZA SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE:

psychiatrii, lub
chorób wewnętrznych, lub
neurologii, lub
anestezjologii, lub
anestezjologii i reanimacji, lub
anestezjologii i intensywnej terapii

LUB LEKARZA W TRAKCIE SPECJALIZACJI w/w

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Ośrodek Leczenia Odwykowego
Woskowice Małe 15
tel. 77 419 65 22

Informacji udziela: Joanna Niedźwiedź