POLITYKA JAKOŚCI
Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych

Misja Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych  udziela wszystkim potrzebującym osobom świadczeń zdrowotnych – z  zakresu leczenia i terapii uzależnień  na wysokim poziomie, dbając o zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa,  zaufania oraz szacunku do ich praw i godności

Cele strategiczne:

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie:

 • pacjentom – najwyższego standardu i jakości świadczonych usług medycznych;
 • pracownikom - przyjaznych i bezpiecznych warunków pracy;
 • osobom odwiedzającym – przyjaznych i bezpiecznych warunków pobytu.

Poprzez  ciągłe  doskonalenie – podnoszenie kwalifikacji personelu oraz jakości świadczonych przez niego usług dążymy do podniesienia poziomu satysfakcji pacjentów i zadowolenia z pracy pracowników.

W powyższym pomaga nam wdrożony i utrzymywany system Zarządzania Jakością – zgodny z normą  PN-EN ISO 9001:2015-10

Politykę jakości realizujemy poprzez:

 • dbałość o przyjazne i komfortowe warunki pobytu Pacjenta oraz poszanowanie Jego praw, intymności i godności osobistej;
 • indywidualną opiekę ukierunkowaną na potrzeby Pacjenta oraz Jego oczekiwania;
 • stałe rozszerzenie zakresu usług medycznych;
 • zatrudnienie personelu o wysokich kwalifikacjach;
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji wg nowoczesnych programów szkoleniowych;
 • dążenie do poprawy satysfakcji zawodowej personelu;
 • ciągłe doskonalenie standardów jakościowych;
 • wprowadzenie nowych metod leczenia oraz terapii, a także zakup nowoczesnego sprzętu medycznego i terapeutycznego;
 • podnoszenie standardu wyposażenia oraz infrastruktury Ośrodka
 • ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością