Poradnią kieruje specjalista psychoterapii uzależnień  Halina Biedka, a ponadto pracują w niej  lekarz psychiatra, specjaliści psychoterapii uzależnień i psycholodzy.

telefon kontaktowy 077/4196522

W poradni świadczone są nieodpłatnie usługi  zdrowotne  w zakresie diagnozy i terapii uzależnień od alkoholu, hazardu i innych uzależnień  dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. Usługi świadczone są nieodpłatnie dla  osób ubezpieczonych i nieubezpieczonych. Świadczenia medyczne obejmują diagnostykę, terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz DDA.

W procesie leczenia pacjent uzależniony nabywa umiejętności  koniecznych do kontynuowania procesu zdrowienia natomiast  pacjenci współuzależnieni nabywają umiejętności radzenia sobie z problemem uzależnienia w rodzinie i środowisku.

Poradnia Odwykowa znajduje się w siedzibie zakładu, świadczy usługi zdrowotne dla pacjentów całego kraju.

    Click to listen highlighted text! Poradnią kieruje specjalista psychoterapii uzależnień  Halina Biedka, a ponadto pracują w niej  lekarz psychiatra, specjaliści psychoterapii uzależnień i psycholodzy. telefon kontaktowy 077/4196522 W poradni świadczone są nieodpłatnie usługi  zdrowotne  w zakresie diagnozy i terapii uzależnień od alkoholu, hazardu i innych uzależnień  dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. Usługi świadczone są nieodpłatnie dla  osób ubezpieczonych i nieubezpieczonych. Świadczenia medyczne obejmują diagnostykę, terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz DDA. W procesie leczenia pacjent uzależniony nabywa umiejętności  koniecznych do kontynuowania procesu zdrowienia natomiast  pacjenci współuzależnieni nabywają umiejętności radzenia sobie z problemem uzależnienia w rodzinie i środowisku. Poradnia Odwykowa znajduje się w siedzibie zakładu, świadczy usługi zdrowotne dla pacjentów całego kraju.   Powered By GSpeech