Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 
Ul. Głogowska 25 b
45 – 315 Opole
tel: 774552535  

GODZINY OTWARCIA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
ADMINISTRACJA W GODZ. 7:00 - 14:00
TERAPIA W GODZ 7:00 – 20:00
SOBOTA – NIEDZIELA 9:00 – 16:00 (zajęcia maratonowe)

 

Strona WOTUiW http://wotuiw.opole.pl

 

Terapia dla osób współuzależnionych:

Psychoterapia dla osób uzależnionych

forma: indywidualna i grupowa( wszystkie zajęcia na każdym etapie psychoterapii dla osób uzależnionych odbywają się 2x w tygodniu) konsultacje z lekarzem psychiatrą.

Terapia przebiega w kilku etapach:

PROGRAM PODSTAWOWY

GRUPA MOTYWACYJNA

 • Dlaczego znalazłem się w poradni, trudności jakie mam w podjęciu decyzji o leczeniu odwy
 • Zyski i straty z podjęcia leczenia odwykowego
 • Alkoholizm – grzech czy choroba – mity i fakty.
 • Objawy uzależnienia od alkoholu.
 • Omówienie zasad postępowania koniecznych do utrzymania abstynencji (HALT + zalecenia).
 • Głód alkoholowy – praca z głodem.
 • Czym jest, a czym nie jest leczenie odwykowe. Zasady pracy w grupie + informacje zwrotne.
 • Czy jestem alkoholikiem, budowanie sieci wsparcia AA, sponsor.

GRUPA INTENSYWNA

Praca nad głodem alkoholu – tematy zajęć.

 1. Czy mój styl życia sprzyja piciu alkoholu.
 2. Mapa Świata Alkoholika – wsparcie i przeszkody w leczeniu.
 3. Co to jest głód alkoholowy? Mity i prawda.
 4. Inne uzależnienia jako czynnik uaktywniające głód alkoholowy.
 5. Czy rozpoznaję swoje emocje – dlaczego warto prowadzić dzienniczek uczuć.
 6. Jak utrzymywać abstynencję – programy HALT I RELAX.
 7. Jak radzić sobie z napięciem emocjonalnym.
 8. Jak powstrzymywać myśli o piciu.
 9. Sporządzanie osobistego przewodnika „Jak radzić sobie z głodem alkoholu”.
 10. Jak radzić sobie ze stresem, jak podchodzić do problemów życiowych.
 11. Czym jest Mechanizm Nałogowego Regulowania Uczuć.

Praca nad zapobieganiem nawrotom choroby alkoholowej.

 1. Czym jest nawrót choroby alkoholowej. Sygnały ostrzegawcze nawrotu.
 2. Przyczyny nawrotu choroby, czynniki zewnętrzne i wewnętrzne nawrotu.
 3. Objawy nawrotu choroby alkoholowej. Jak zmienia się myślenie w nawrocie, co dzieje się z emocjami.
 4. Jak obserwować siebie. Jak korzystać z pomocy innych.
 5. Strategia zdrowienia

Maraton : Strategia zdrowienia ( 6 godzin) Program 12 Kroków ( 6 godzin)

Praca nad budowaniem tożsamości alkoholowej- tematy zajęć.

 1. Wpływ substancji psychoaktywnej / zachowań. Przekonania na temat uzależnienia
  i uzależnionych. Co to jest uzależnienia kompulsywnych na zdrowie.
 2. W jaki sposób można się uzależnić
 3. Jakie są objawy uzależnienia, fazy uzależnienia.
 4. Chorować ( pić, brać, grać) czy leczyć – moje trudności w podjęciu decyzji. Jak skutecznie poddać się leczeniu.
 5. Substancja psychoaktywna czyli o mechanizmie iluzji i zaprzeczeń.
 6. Czy „pijane, nałogowe myślenie” to już przeszłość dla utrzymującego abstynencję uzależnionego
 7. Co wynika dla mnie z faktu, że jestem uzależniony. Czy mogę być uzależnionym i być wartościowym człowiekiem.
 8. Czy jestem uzależniony – czy jestem alkoholikiem, narkomanem, nałogowym hazardzistą
 9. Czy mój styl życia sprzyja uzależnieniu ( piciu, braniu, graniu itd). Mapa Świata Uzależnionego-wsparcie i przeszkody w leczeniu
 10. Co to jest głód substancji psychoaktywnej mity i prawda. Inne uzależnienia jako czynnik uaktywniający głód substancji psychoaktywnej/ kompulsje.
 11. jak utrzymać abstynencję-programy HALT i REALAX. Jak powstrzymać myśli (obsesje) o piciu, braniu, graniu.
 12. TAZA -+motywowanie do treningu weekendowego.
 13. AZA-trening (min. 6 godzin w weekend) + trening relaksacji.
 14. Jak radzić sobie z napięciem emocjonalnym. Jak radzić sobie ze stresem, jak podchodzić do problemów życiowych-moje obszary problemowe (obszary: w relacji ze sobą, relacji z innymi ludźmi-bliscy, praca, w relacji z siłą wyższą i wizją swojego życia).
 15. Czym jest Mechanizm Nałogowego Regulowania Uczuć. Lęk, nuda, monotonia, gniew,
 16. napięcie-jak zachowuje się pod wpływem tych emocji i jakie są konsekwencje tych zachowań-analiza dzienniczka uczuć.