Organy Ośrodka

Organem tworzącym  SP ZOZ Ośrodka Leczenia Odwykowego jest Województwo Opolskie.

Rada Społeczna.

Przewodniczący Rady Społecznej
Roman Kolek

Zastępca Przewodniczącego Rady Społecznej

Łukasz Tusk

Członkowie Rady Społecznej

  • Ryszard Grüner

  • Leszek Fornal

  • Zbigniew Kosmala


Rada jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym dyrektora Zakładu.
Radę powołuje i odwołuje Sejmik Województwa Opolskiego. Kadencja Rady trwa cztery lata.

Dyrektor Ośrodka

Pani Ewa Gawin

Dyrektor kieruje zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.