Plan udzielania zamówień publicznych poniżej 30 000 euro

Plan udzielania zamówień publicznych  poniżej 30 000 euro w trybie przetargu pisemnego na 2018r.

 

L.P.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj

Zamówienia

Planowany termin

wszczęcia postępowania

Orientacyjna wartość  zamówienia netto

 

1. 

Sprzątanie W O T U i W znajdującego się w budynku przy ul. Głogowskiej 25b w Opolu o pow. 580m2

Usługa

Styczeń

   24390,00

 

2.

Obsadzenie rabat kwiatami wraz z uprawa ziemi i przygotowaniem podłoża, oraz wsadzeniem kwiatów do korytek parapetowych.

Usługa

Kwiecień - maj

     4500,00

3.

Ogłoszenie na Usługodawcę stron internetowych dla

 W. O.T. U .i W. Opole i OLO Woskowice Małe

na okres 3 lat

Usługa

Kwiecień

      7 500,00

4

Przeglądy jednoroczne siedmiu budynków oraz punktu poboru wody p.poż. i ogrodzenia o dlug.173,92mb na słupkach z klinkieru szt 46, przęseł45szt i szamba.

Usługa 

Czerwiec

 

 

      2500,00

5

Audyt recyfikacyjny ISO 27001

 

III kwartał

   20 000,00

6.

Badania laboratoryjne wg załączonego wykazu na okres

3 lat

Usługa

kwiecień

   40 615,00 

7.

Usługi telekomunikacyjne

- Internet W O T U i W Opole i OLO Woskowice Małe na okres 1 roku

 

  Usługa 

marzec

   10 176,00

 

8.

Przeglądy elektryczne

-pomiar natężenia oświetlenia i oświetlenia awaryjnego bud. pałac i terapii

-sprawdzenie działania wyłączników głównych i

 p. poż. w 5 obiektach

- badanie rezystancji izolacji budynek terapii I piętro, bud. gosp

-sprawdzenie skuteczności działania instalacji odgromowej – pałac, bud. terapii, bud. gosp.,bud agregatu.

 

 Usługa

listopad -grudzień

     1500,00

 

9.

Wywóz nieczystości płynnych z terenu Ośrodka

Usługa

grudzień

     18 000,00

10.

Zakup artykułów biurowych zgodnie z wykazem dołączonym do ogłoszenia.

Dostawa

grudzień

      22 000,00

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z siedzibą w Woskowice Małe 15, kod pocztowy 46-100 Namysłów, adres e-mail: olo.sekretariat@wp.pl, tel. 774196522. Inspektorem danych osobowych jest Pan Marek Pypla., adres e-mail: olo.inspektor@gmail.com tel. 506 942 127. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.olo-woskowice.co. Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.olo-woskowice.co. jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie to: adres e-mail: olo.inspektor@gmail.com, tel. 506 942 127. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, których używamy i jak je usunąć oraz informacji o ochronie danych osobowych kliknij tutaj.

  Akceptuję RODO od tej strony.