Regulamin Organizacyjny

Zarządzenie Nr 6/2014
Dyrektora Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Matych
z dnia 13 luty 2014 roku
 
 
w sprawie: wprowadzenia w życie regulaminu organizacyjnego