Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

Znajduje się w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. Świadczy usługi zdrowotne dla kobiet i mężczyzn. Zadaniem Oddziału jest udzielanie całodobowych świadczeń diagnostyczno – leczniczych dla osób dorosłych, u których wystąpiły objawy zespołu abstynencyjnego.

Na postępowanie diagnostyczno – lecznicze w tym oddziale składają się przede wszystkim:

  • diagnostyka i leczenie objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego,
  • wstępne diagnozowanie i leczenie innych zaburzeń somatycznych będących skutkiem nadużywania alkoholu
  • konsultacje specjalistyczne
  • badania laboratoryjne
  • wzmacnianie motywacji do podjęcia psychoterapii.

Oddziałem kieruje lekarz specjalista chorób wewnętrznych Bożena Dmeńska. W oddziale ponadto zatrudnieni są: lekarze psychiatrzy, lekarze różnych specjalności jako dyżuranci i konsultanci, pielęgniarki, psycholog i psychoterapeuta uzależnień.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych z siedzibą w Woskowice Małe 15, kod pocztowy 46-100 Namysłów, adres e-mail: olo.sekretariat@wp.pl, tel. 774196522. Inspektorem danych osobowych jest Pan Marek Pypla., adres e-mail: olo.inspektor@gmail.com tel. 506 942 127. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.olo-woskowice.co. Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.olo-woskowice.co. jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie to: adres e-mail: olo.inspektor@gmail.com, tel. 506 942 127. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, których używamy i jak je usunąć oraz informacji o ochronie danych osobowych kliknij tutaj.

  Akceptuję RODO od tej strony.