Konkurs

OGŁOSZENIE

Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

 

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2018r. poz.160 t.j. z późn.zm)

ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotnych :

1. badania laboratoryjne na rzecz Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 15, 46-100 Namysłów.

2. badania laboratoryjne  na rzecz  Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Opolu ul. Głogowska 25 B

( Oferty mogą być składane na każdy zakres osobno)

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w sekretariacie Ośrodka - tel./fax 77 4196555, 77 4196522 lub na stronie www.olo-woskowice.co Umowa na w/w świadczenia zawarta będzie na czas od 01.05.2018r. do 30.04.2021r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs laboratorium” na adres organizatora: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów, do 27.03.2018 r. do godz. 13.00

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 27.03.2018 r. o godz. 13.30w siedzibie Ośrodka.

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

 


SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków konkursu

WYKAZ Nr 1

WYKAZ NR 2

umowa-projekt

 

Ogłoszenie

Woskowice Małe, 13.03.2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

do 30 tyś euro

 

 

1. Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów udzieli zamówienia na: usługę telekomunikacyjną Internet w dwóch lokalizacjach:

  1. Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów - internet symetryczny
  2. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu, ul. Głogowska 25B, 45 – 315 Opole – internet asymetryczny

 

2. zgodnie z specyfikacja techniczną:

 

  • Szerokopasmowy
  • Prędkość wysyłania w pierwszej lokalizacji min. 10 mbps, drugiej lokalizacji min. 5 mbps
  • Prędkość pobierania w pierwszej i drugiej lokalizacji min 10 mbps
  • Czas przesyłania pakietów pomiędzy dwoma lokalizacja w programem ping nie więcej 100 ms.
  • Serwis usuwa usterki, braku dostępu do usługi wciągu 1h od otrzymania zgłoszenia w formie telefonicznej.
  • Zgłaszania usterek oraz braku dostępu do usługi zgłaszane w formie telefonicznej na telefon dostarczonego przez Wykonawcy.
  • Połączenie pomiędzy lokalizacjami, Wykonawca musi synchronizować z oprogramowaniem Clininet firmy CompuGroupMedical Polska sp. z o.o., ul.  Do Dysa 9 20-149 Lublin.

 

3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą na okres 12 miesięcy tj.: od 10.05.2018 r. do 09.05.2019 r..

4. Warunki płatności: do 30 dni od daty realizacji zamówienia zakończonego protokołem końcowym odbioru i dostarczenia faktury na konto podane przez Wykonawcę.

5. Oferty należy składać w terminie do 28.03.2018 r.  do godz 12,30 w sekretariacie Ośrodka.

6. Osoba upoważniona do udzielania informacji Marek Pypla w godzinach od 8,00 do 13,00 telefon: 506 942 127.

 


 

Załączniki:

-projekt umowy

-zasady bezpieczeństwa

-oświadczenie